Innkalling og saksdokumenter til årsmøte for 2023

Submitted by
Sturle Halleraker
Publisert
7. februar 2024
Image

Viser til innkalling til årsmøte i nyhetsbrev utsendt 7.1.2024

Vedlagt følger agendaen til årsmøte onsdag 21.2.2024 kl 19:00 i klubbens treningslokale på Sartor Storsenter.

Sakspapirene til årsmøtet er plassert: HER

Alle medlemmer i klubben over 15 år har stemmerett.

Frist for innsending av saker er satt til den 17.2.2024 og sendes til leder@sotratkd.no 

Vel møtt alle sammen.