Gradering før påske 2024

Submitted by
Sturle Halleraker
Publisert
7. januar 2024

Alle graderingene vil gjennomføres i klubben sitt treningslokale på Sartor Storsenter 

 

Tidspunkt for gradering før påske 2024:

 

Tirsdag 19.3.24

Kl. 1730 Barn 2 Straume (Trener tirsdagene kl 1730)

Kl. 1830 Barn Landro (Trener tirsdager kl 1700-1900 på Landro Skule)

 

Onsdag 20.3.24

Kl. 1730 Barn 1 Straume (Trener onsdager kl 1730) og Barn Spilde (Trener kl 1700-1830 i Spildehallen)

Kl. 1830 Barn Rong (Trener mandager kl 1800 på Rong Skule)

 

Torsdag 21.3.24

Kl. 1730 Barn 3 Straume (Trener torsdager kl 1730)

Kl. 1830 Junior Straume (Trener tirsdag og torsdag 1830-2000) og Junior Rong (trener mandag og onsdag kl 1900-2030)

Kl. 1930 Voksne Straume og Voksne Rong 

 

Møt opp 20 minutter før oppsatt tid. Graderingsavgiften er Kr 350,-. Betal gjerne med VIPPS til mottaker 534187. Kvittering for betaling vises ved oppmøte på gradering.

 

HVA ER GRADERING

På slutten av hver treningsperiode har man muligheten til å gå opp til gradering (belteprøve). Dette er vanligvis til påske, sommer og jul (sommerleir kommer eventuelt i tillegg). Her skal man vise frem hva man har lært foran en eksaminator. Klubben følger det fastsatte pensumet til NTN som dere finner i undervisningsbøkene. Det er forskjellig pensum (og beltegrader) for barn, junior og senior. Dette slik at graderingen tilpasses aldersgruppen. For oversikt over de ulike beltegradene se fil under.

En gradering i Taekwon-Do har flere formål:

  1. Man skal lære å finne motivasjon ved å sette seg mål.
  2. Man skal lære at man må gjøre en innsats for nå sine mål.
  3. Man skal få en anledning til å vise fram det man har trent på.
  4. Man skal oppleve glede og stolthet når man har bestått graderingen.
  5. Man skal oppleve mestring og gradvis få en sterkere selvtillit ved å lykkes.

GRADSYSTEMET

NTNs gradsystem er delt inn etter alder - barn, junior og senior. 

Barn: Man er barn og følger barnepensum fram til 15. august det året man fyller 13 år. Man benytter barnebelte.

Junior: Man er junior fra og med man begynner på ungdomsskolen og følger juniorpensum fram til 15. august det året man fyller 16 år. Man benytter juniorbelte. 

Senior: Man er senior fra og med 15. august det året man fyller 16 år og følger seniorpensum (med unntak av knusing med håndteknikk). Man benytter seniorbelte, med unntak av Dan-graderte som benytter junior sort belte frem til året man fyller 19 år.

GRADERINGSKRAV

GUP- og DAN-graderinger

Kravene er satt slik at alle medlemmer i NTN skal ha de samme graderingsreglene og bli behandlet likt.

Krav om oppmøte

Det viktigste kriteriet for å kunne gå opp til gradering er at man har vært nok på trening. Skal man oppleve mestring er det en forutsetning at man møter opp og deltar. Oppmøte i seg selv er en viktig verdi og det er svært lite pedagogisk at man skal få/oppnå det samme, enten man møter opp eller ikke. Oppmøte, god innsats og hardt arbeid er også en etterlevelse av iherdighet som er et av de fem grunnprinsippene i Taekwon-Do. Dette er også en god lærdom ellers i livet. NTN har satt noen oppmøtekrav for å kunne gå opp til gradering. Dette gjelder de faste partitreningene per semester.

NTN har følgende krav til oppmøte fra og med andre gradering (2 semester):

Hvitt og gult belte                60% oppmøte

Grønt og blått belte             70% oppmøte

Rødt belte                            80% oppmøte

Oppmøtekravene er veiledende, og en skjønnsmessig vurdering og dialog med den enkeltes instruktør vil bli lagt til grunn. Det oppfordres til at man gir beskjed til instruktøren dersom man ikke kan komme på trening. For barn er det spesielt viktig at foreldrene hjelper til med å kommunisere at oppmøte er viktig. Det er langt i fra noe nederlag å vente til neste graderingsmulighet når man har vært for lite på trening.

FARGEDE BELTER:

Hvor ofte kan man gradere seg?

Hvitt /gult belte - trener 1 gang pr. uke                3 ganger i året (jul, påske og sommer)

Grønt belte - trener 2 ganger i uka                      3 ganger i året (jul, påske og sommer)

Grønt belte - trener 1 gang i uka                         2 ganger (jul og sommer)

Blått/rødt belte -  trener 2 ganger i uka                 2 ganger (jul og sommer)

Blått/rødt belte -  trener 1 gang i uka                    1 gang i året (jul eller sommer)

I tillegg har man mulighet til å gå opp til gradering på en av NTNs offisielle sommerleirer. Dette gjelder ikke dersom man gikk opp til 1. gup eller høyere grad før sommeren.

NB! Dersom man graderer seg til blått belte til påske, må man stå over graderingen til sommeren, men man kan gradere seg på en av NTNs offisielle sommerleirer og til jul.

SKADE

Dersom man er skadet (forbigående) kan man ikke gå opp til gradering dersom det medfører at man ikke kan gjennomføre graderingen på normal måte og yte sitt beste, eller at gjennomføring av graderingen kan medføre at en skade blir forverret.