Vest-norsk: Tidsskjema

Submitted by
Marielle Lind
Publisert
28. september 2023
Vedlagte filer

Se tidsskjema for Vest-Norsk i vedlagt PDF.

Kadetter har oppmøte 0930. Kadett-stevne er kl 10:00-12:00.