Gradering før påske 2023

Submitted by
Sturle Halleraker
Publisert
28. februar 2023

 

 

 

Mandag 20.3 – Rong Skule

1800 Barn Rong

1800 Barn Landro

 

Onsdag 22.3 - Straume

1745 Barn 2 Straume

 

Tirsdag 28.3 - Straume

1730 Barn 1 Straume

1830 Barn Spildepollen

 

Torsdag 30.3 – Straume

1730 Barn 3 Straume

1845 Junior Straume/Rong

2000 Senior Straume/Rong (16+)

 

Møt opp 20 minutter før oppsatt tid. Graderingsavgiften er Kr 350,-. Betal gjerne med VIPPS  til mottaker 534187. Kvittering for betaling vises ved oppmøte på gradering.

 

GRADERINGSKRAV

 

GUP- og DAN-graderinger

Kravene er satt slik at alle medlemmer i NTN skal ha de samme graderingsreglene og bli behandlet likt.

Krav om oppmøte

Det viktigste kriteriet for å kunne gå opp til gradering er at man har vært nok på trening. Skal man oppleve mestring er det en forutsetning at man møter opp og deltar. Oppmøte i seg selv er en viktig verdi og det er svært lite pedagogisk at man skal få/oppnå det samme, enten man møter opp eller ikke. Oppmøte, god innsats og hardt arbeid er også en etterlevelse av iherdighet som er et av de fem grunnprinsippene i Taekwon-Do.Dette er også en god lærdom ellers i livet. NTN har satt noen oppmøtekrav for å kunne gå opp til gradering. Dette gjelder de faste partitreningene per semester.

NTN har følgende krav til oppmøte fra og med andre gradering (2 semester):

Hvitt og gult belte                60% oppmøte

Grønt og blått belte             70% oppmøte

Rødt belte                             80 % oppmøte

Oppmøtekravene er veiledende, og en skjønnsmessig vurdering og dialog med den enkeltes instruktør vil bli lagt til grunn. Det oppfordres til at man gir beskjed til instruktøren dersom man ikke kan komme på trening. For barn er det spesielt viktig at foreldrene hjelper til med å kommunisere at oppmøte er viktig. Det er langt i fra noe nederlag å vente til neste graderingsmulighet når man har vært for lite på trening.

 

FARGEDE BELTER:

Hvor ofte kan man gradere seg?

Hvitt /gult trener 1 gang pr. uke                3 ganger i året (jul, påske og sommer)

Grønt trener 2 ganger i uka                      3 ganger i året (jul, påske og sommer)

Grønt trener 1 gang i uka                          2 ganger (jul og sommer)

Blått/rødt trener 2 ganger i uka                2 ganger (jul og sommer)

Blått/rødt trener 1 gang i uka                    1 gang i året (jul eller sommer)

I tillegg har man mulighet til å gå opp til gradering på en av NTNs offisielle sommerleirer.

 

Da endringen rundt oppmøte og antall graderinger pr år ble publisert etter at treningene startet i januar, vil det være en dialog mellom instruktør og elev rundt gradering nå til påske. 

Mer om gradering kan leses HER