OPPMØTE- OG GRADERINGSKRAV I SOTRA TAEKWON-DO KLUBB

Submitted by
Sturle Halleraker
Publisert
2. februar 2023

Sotra Taekwon-Do klubb er opptatt av å gjøre vårt beste for våre medlemmer, slik at alle opplever personlig vekst og mestring. Vi ønsker at alle skal oppleve glede ved å være fysisk aktive, og ha det hyggelig og sosialt på trening, i et trygt og godt miljø. En viktig del av det å trene Taekwon-Do er at man etter en treningsperiode går opp til en belteprøve/gradering basert på et fastsatt pensum. 

 

En gradering i Taekwon-Do har flere formål:

1. Lære å finne motivasjon ved å sette seg mål.
2. Lære at man må gjøre en innsats for å nå sine mål.
3. Få anledning til å vise fram det man har trent på.
4. Oppleve glede og stolthet når man har bestått graderingen.
5. Oppleve mestring og gradvis få en sterkere selvtillit ved å lykkes.

 

Krav om oppmøte

Det viktigste kriteriet for å kunne gå opp til gradering er å ha vært nok på trening. For å oppleve mestring er det en forutsetning at man møter opp og deltar. Oppmøte, god innsats og hardt arbeid er en etterlevelse av iherdighet som er et av de fem grunnprinsippene i Taekwon-Do. Dette er også en god lærdom ellers i livet. Vi har derfor satt noen oppmøtekrav for å kunne gå opp til gradering. 

Oppmøtekravene er veiledende, og en skjønnsmessig vurdering og dialog med den enkeltes instruktør vil bli lagt til grunn. Det oppfordres at man gir beskjed til instruktøren, på sms eller e-post, dersom man ikke kan komme på trening. Kontaktinformasjon til instruktøren finner dere på "Min side" ved å logge seg inn på klubben sin nettside. 

For barn er det spesielt viktig at foreldrene hjelper til med å kommunisere at oppmøte er viktig.

Det er ikke noe nederlag å vente til neste mulighet, dersom man har vært for lite på trening. 

 

OPPMØTEKRAV

Sotra Taekwon-Do Klubb har følgende krav til oppmøte fra og med andre gradering (2. semester):

Hvitt og gult belte:
60% oppmøte

Grønt og blått belte:
70% oppmøte

Rødt belte:
80% oppmøte

 

HVOR OFTE KAN MAN GRADERE SEG I KLUBBEN?

Hvitt/gult som trener én gang pr. uke:
3 ganger i året (jul, påske og sommer)

Grønt som trener to ganger i uka:
3 ganger i året (jul, påske og sommer)

Grønt som trener én gang i uka:
2 ganger (jul og sommer)

Blått/rødt som trener to ganger i uka:
2 ganger (jul og sommer)

Blått/rødt som trener én gang i uka:
1 gang i året (jul eller sommer)

I tillegg er mulighet for å gå opp til gradering ved deltakelse på NTN sine offisielle sommerleirer.